Daytrading - En guide till day trading & hur man kommer igång. (2024)

I denna artikel:

  • Är det bara aktier som fungerar för daytrading?
  • Att komma igång med daytrading
  • Starkapital
  • Hävstångshandel
  • Läs mer

Day trading innebär att man handlar under handelsdagen och inte håller några positioner öppna över natt. En typisk daytrader använder metoder som gör att det går att tjäna pengar på små kursrörelser. Det handlar alltså inte om att till exempel köpa aktier i ett bolag och hålla på dem under månader eller år i hopp om att aktiekursen ska gå upp rejält över tid.

Om du tar en titt på till exempel ett diagram som visar hur börsvärdet för en viss aktie förändrats över tid kommer du att se att priset ofta går upp och ned i små rörelser under en dag. Det kan finnas tydliga trender när vi backar ut och ser till en längre period, men när vi rör oss in mot bilden igen ser vi att även om en aktie befinner sig i en uppåtgående trend så finns det korta perioder när värdet sjunker och vice versa. Daytraders gör vanligen sina vinster genom dessa korta rörelser under dagen. Detta innebär i sin tur att de kan tjäna pengar oavsett om en akties mer långsikta trend är uppåt eller nedåt.

Är det bara aktier som fungerar för daytrading?

Nej, många olika tillgångar används för daytrading, till exempel exhange traded funds, valutor (FX trading), optioner, med mera. Det förekommer också att traders köper CFD:er.

Att komma igång med daytrading

Att komma igång med daytrading är enkelt. Du skapar ett konto hos någon mäklare på internet och gör dina första insättning.

Att bli en framgångsrik daytrader som går plus över tid är däremot långt ifrån enkelt. Där krävs både vilja, intelligens och uthållighet, så att försöka bli daytrader för att man är för lat för att göra något annat är inte något vi rekommenderar.

Daytrading - En guide till day trading & hur man kommer igång. (1)

Redan innan du börjar med din daytrading kommer de första hindren att övervinna. Du bör nämligen inte välja ut en mäklare på måfå utan välja den som passar dig just dig och din strategi bäst. Detta innebär i sin tur att du behöva fundera kring vilken typ av daytrading du vill ägna dig åt och fatta en del tentativa beslu*t på den punkten. För att kunna fatta välgrundade beslu*t bör du lära dig mer om hur daytrading fungerar och de olika tillgångar som är lämpliga för daytrading.

Vi rekommenderar också att du väljer någon av de mäklare som låter dig testhandla på handelsplattformen för låtsaspengar innan du gör någon insättning. Det är en mycket bra metod för att gratis lära sig att navigera plattformen, se hur de olika funktionerna fungerar, testa de verktyg som är tillgängliga, prova på olika strategier för att se hur de faller ut, och så vidare. Du får också chans att märka om just den här plattformen inte alls passar dig.

Starkapital

Nu för tiden krävs inte något enormt startkapital för att komma igång med daytrading. Det finns handelsplattformar tillgängliga på internet och man kan välja en mäklare som tar ut rimliga avgifter och har rimliga spreads. Det är viktigt att titta på alla kostnader innan man börjar handla för riktiga pengar, annars riskerar man att få se eventuella vinster ätas upp av kostnader. Har du till exempel som plan att göra massor av små transaktioner ska du absolut inte välja en mäklare och kontotyp där varje enskild transaktion kostar 99 kronor i courtage oavsett storlek.

En viktig del av daytrading är att lära sig hantera sin budget. Det är till exempel riskfyllt att ha hela sin tradingbudget i öppna positioner samtidigt, eftersom man då kan drabbas enormt hårt om något oväntat händer som får marknaden att gallopera.

Har man hård disciplin går det att komma igång bra med daytrading med ett så pass litet startkapital som 50 000 kronor. Detta kan låta som mycket pengar, men du behöver ha en budget som tillåter att du fortsätter även om du går igenom en tuff period med många kännbara förluster.

Att faktiskt kunna försörja sig på enbart daytrading är givetvis en helt annan sak än att bara nöja sig med att gå plus. Då krävs det i normalfallet att man har ett betydligt större kapital att använda sig av, samt avskilda buffertpengar att ta till om man inte kan ta ut pengar från din tradingverksamhet under en period.

Daytrading - En guide till day trading & hur man kommer igång. (2)

Hävstångshandel

Hävstångshandel innebär att du lånar pengar från mäklaren för att använda i din handel. Denna typ av handel kallas även för margintrading eller marginalhandel. Hävstångshandel är populärt bland daytraders, men samtidigt mycket riskfyllt. Eftersom du riskerar pengar du inte äger riskerar du också att förlora pengar du inte har, och bli skyldig mäklaren pengar som måste betalas tillbaka snabbt.

Hävstångshandel gör att man kan tjäna rejält med pengar på små rörelser även om man bara har ett litet eget kapital.

Exempel:

A.) Utan hävstång, du har 500 kronor i eget kapital. Du köper 10 aktier för 50 kronor styck, och säljer dem när kursen har ökar till 51 kronor. Vinsten är 10 kronor, eftersom 10 aktier x 1 kr = 10 kr.

B.) Med hävstång, du har 500 kronor i eget kapital. Du lånar 4 500 kronor från mäklaren. Du köper 100 aktier för 50 kronor styck, och säljer dem när kursen har ökat till 51 kronor. Vinsten är 100 kronor, eftersom 100 aktier x 1 kr = 100 kr.

Samtidigt finns förstås risken att det blir såhär istället:

C.) Du har 500 kronor i eget kapital och gör ett hävstångsköpt där du lånar 4 500 kronor från mäklaren. Detta låter dig köper 100 aktier för 50 kronor styck. Kursen sjunker, och du säljer dem till slu*t för 40 kronor styck. Du får in 4 000 kronor. Mäklaren tar dessa 4 000 kronor för att betala tillbaka lånet, men du är fortfarande skyldig mäklaren 500 kronor eftersom du lånade 4 500 kronor. Du måste hämta 500 kronor från ditt sparkonto eller din matbudget för att betala tillbaka. (Du har också förlorat det egna kapitalet på 500 kr.)

För att försöka begränsa hur mycket man förlorar i scenario C är det vanligt att använda sig av så kallade stop loss ordrar när man ägnar sig åt hävstångshandel. Stop loss har både fördelar och nackdelar. Om du överväger att ägna dig åt daytrading rekommenderar vi att du läser på mer om stop loss, särskilt om du också överväger hävstångshandel.

Läs mer

Du kan läsa mer om daytrading och hur det fungerar genom att besöka daytrading.com.

Jag är en expert inom daytrading och har en djup kunskap om ämnet. För att bevisa min expertis och kunskap kan jag ge information om de olika begrepp som används i den artikel du har gett.

Daytrading

Daytrading innebär att man handlar med finansiella instrument under handelsdagen och inte håller några positioner öppna över natten. En daytrader försöker tjäna pengar på små kursrörelser genom att köpa och sälja snabbt. Det är viktigt att notera att daytrading inte handlar om att köpa aktier och hålla dem under en längre tid i hopp om att aktiekursen ska stiga över tiden.

Aktier

Aktier är en typ av finansiellt instrument som representerar ägande i ett företag. Daytraders kan handla med aktier för att dra nytta av små kursrörelser under handelsdagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att daytrading inte bara begränsas till aktier. Andra tillgångar som används för daytrading inkluderar exchange traded funds (ETF), valutor (FX trading), optioner och CFD:er.

Starkapital

Starkapital är ett begrepp som används i artikeln. Det refererar till det kapital som en person behöver för att komma igång med daytrading. Idag krävs det inte ett enormt startkapital för att börja daytrading. Det finns handelsplattformar tillgängliga på internet och mäklare som tar ut rimliga avgifter och har rimliga spreads. Det är viktigt att titta på alla kostnader innan man börjar handla med riktiga pengar för att undvika att eventuella vinster äts upp av kostnader.

Hävstångshandel

Hävstångshandel, även känd som marginhandel, innebär att en daytrader lånar pengar från sin mäklare för att använda i sin handel. Genom att använda hävstång kan daytraders öka sin exponering och potentiella vinst genom att använda en mindre del av sitt eget kapital. Det är dock viktigt att notera att hävstångshandel också innebär en ökad risk, eftersom man riskerar att förlora mer pengar än man har investerat. Det är därför viktigt att vara försiktig och använda stop loss-order för att begränsa förluster.

Läs mer

Om du vill lära dig mer om daytrading och hur det fungerar kan du besöka daytrading.com. Där kan du hitta mer information och resurser för att fördjupa din kunskap om ämnet. Hoppas att denna information hjälper dig att förstå de olika begrepp som används i artikeln om daytrading. Om du har fler frågor är jag här för att hjälpa till!

Daytrading - En guide till day trading & hur man kommer igång. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5451

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.